Untitled Document
     

회원가입 아이디/비밀번호찾기
로그인 상태 유지
 
 
 
종중/문중 알림글, 종친 경조사, 일가동정 등
 
작성일 : 02-10-09 12:08
2002년도 행주기씨 대종중 포상자(표창/장학)
 글쓴이 : 운영자
조회 : 1,468  
◎ 표창
-------------------------------------------------
성 명 주소 추 천 내 용
(故)奇浩烈 서울 회장단 표창장+50만원
奇 會 根 미국 뿌리연구모임 표창장+20만원
(咸平)李順任 서울 회장단 표창장+30만원

◎ 장학
 성 명 학 교 추 천 내 용
-------------------------------------------------
奇善美 동명여자고등 2년 파주문중 장학증서+50만원

◎ 포상시기 : 5월 종친의 날(5/12)

 
   
 

※ 공지사항(종친 길흉사 포함) 필요시 집행부에게 연락 주세요.