Untitled Document
     

회원가입 아이디/비밀번호찾기
로그인 상태 유지
 
 
 
종중/문중 알림글, 종친 경조사, 일가동정 등
 
작성일 : 15-08-30 13:40
[알림] 족보위원회 6차 회의 2015.9.19(토) 10:30
 글쓴이 : 운영자
조회 : 936  
   족보위원회 6차 회의를 하기와 같이 진행됨을 공지합니다.
 
  □  일시 : 2015.9.19(토) 10:30
 
  □  장소 : 대종중 사무실
 
  □  참석 : 전문위원 등
               (위원장 : 기석도)
 
  □  내용 :  추진회의
.끝.
                                         

 
   
 

※ 공지사항(종친 길흉사 포함) 필요시 집행부에게 연락 주세요.