Untitled Document
     

회원가입 아이디/비밀번호찾기
로그인 상태 유지
 
 
 
 
작성일 : 14-09-20 10:44
▶부고◀ 기세용 前자문 별세 2014.8.15
 글쓴이 : 운영자
조회 : 1,084  
기세용 前자문(덕성군 27세손)께서 별세하였음을
삼가 알려 드립니다.
 
                     - 아 래 -
 
1. 별세일 : 2014년 8월 15일(금)
      * 향년 92세 
2. 빈   소 : 전남 광주 임곡 선산
3. 연락처 : (아들)  기승구 010-2314-2180
.끝.
 
                       謹 弔
1248101866.jpg

       늦게나마
       삼가 故人의 冥福을 비옵니다.
[이 게시물은 운영자님에 의해 2017-06-29 10:09:21 공지사항에서 이동 됨]