Untitled Document
     

회원가입 아이디/비밀번호찾기
로그인 상태 유지
 
 
작성일 : 13-05-21 01:10
奇氏家乘解題2
 글쓴이 : 운영자
조회 : 1,319  

 

奇氏家乘解題
  • 제공 : 奇浩喆
  • 저자(著者) : 기정진(奇正鎭 : 1798~1876) 撰
  • 시기(時期) : 1832(壬辰 : 純祖 12년)
  • 규모(規模) : 1권 1책(63장 : 표지포함)
  • 인본(印本) : 필사본(筆寫本)
  • 규모(規模) : 29.5㎝ × 21.7㎝
  • 광곽(匡廓) : 사주단변(四周單邊)
  • 행관(行款) : 14行, 1行 24字
  • 소장자(所藏者) : 기준서(奇駿舒 : 장성군 진원면 선적리 765-77)